Program expoziție / Exhibition schedule
 
Data / Date Ora / Time Eveniment / Event Locație / Location
Sun, 14-APR

 

Judecarea Literaturii
Judging Literature
Sosirea membrilor FIP
FIP board the arrival
Mon, 15-APR

08:00 - 24:00 

09:00 - 10:00

Sosirea juraților și a comisarilor
Commissioners and Jurors arrival
Montarea exponatelor
Exhibits mounting
Recepția la camera BIN
Reception at the BIN room
Sala expoziției
Exhibition Hall
Întrunirea juriului
Jury meeting
Camera juriului
Jury Room
Tue, 16-APR 10:00 - 18:00 Juriul începe lucrul
Jury Work
Sala expoziției
Exhibition Hall
09:00 - 10:00 Prima întrunire a comisarilor
First commissioners meeting
Camera comisarilor
Commissioners Room
12:30 Ceremonia oficială de deschidere
Official Opening Ceremony
Sala expoziției
Exhibition Hall
13:00 - 18:00 Expoziția este deschisă publicului
Exhibition is open to the public
Biblioteca Națională a României
National Library of Romania
Wed, 17-APR 09:00 - 18:00 Juriul lucrează
Jury Work
Final work-final decisions
09:00 - 10:00 A doua întâlnire comisari naționali.
Second commissioners meeting.
Camera Comisarilor
Commissioners Room
14:00 - 15:00

Book presentation by The Global Philatelic Network
EDITION SPECIALE and EDITION D’OR

Camera Comisarilor
Commissioners Room
10:00 - 18:00 Expoziția deschisă publicului
Exhibition is open to the public
Biblioteca Națională a României
National Library of Romania
Thur, 18-APR 09:00 - 18:00 Juriul lucrează
Jury work.
Final work-final decisions
09:00 - 10:00 A treia întâlnire a comisarilor
Third commissioners meeting
(if deemed necessary)
Camera Comisarilor
Commissioners Room 
10:00 - 18:00 Expoziția deschisă publicului
Exhibition is open to the public
Biblioteca Națională a României
National Library of Romania
16:00 - 18:00 OPEN - FIP Qualifying Seminar
Maximaphily - General lecture
Camera Comisarilor
Exhibition Commissioners room
Fri. 19-APR 08:00 - 09:00 Afișarea rezultatelor
Displaying results on frames
Sala expoziției
Exhibition hall
09:30 - 11:30 Dicuția cu juriul la panouri
Discussions with the jurors at the frames
Sala expoziției
Exhibition hall
11:30 - 13:30 intalnirea AEP 
AEP meeting
Sala expoziției
Exhibition hall
14:00 - 15:30 Congres Anual A.I.J.P.
Yearly A.I.J.P. Congress
Muzeul Recordurilor Românești
Museum of Romanian Records
15:30 - 16:30 intalnirea AIEP
AIEP meeting
Muzeul Recordurilor Românești
Museum of Romanian Records
16:30 - 17:30 AIEP study Muzeul Recordurilor Românești
Museum of Romanian Records
16:30 - 17:00 Balkanfila Working Group meeting Muzeul Recordurilor Românești
Museum of Romanian Records
14:00 - 16:00 Postal Stationery FIP Qualifying Seminar

Camera Jurorilor
Jury room

14:00 - 16:00 Revenue General Lecture Camera Comisarilor
Commissioners room
16:00 - 18:00 Thematic General Lecture Camera Jurorilor
Jury room
16:00 - 18:00 FIP round table with jurors, commissioners and exhibitors Museum of Romanian Records - Amphitheatre
09:00 - 10:00 ultima intalnire a comisarilor
Last meetings commissioners
Camera Comisarilor
Commissioners room
16:00 - 18:00 Inchiderea expozitiei
Closing the exhibition
Sala expoziției
Exhibition hall
19:30 - 23:30 Festivitatea de premiere
Palmares Diner (Awards Ceremony)
Le Château
Sat. 20-APR 08:00 - 17:00 Departure of jurors/commissioners
Dismantling the exhibition
Sala expoziției
Exhibition hall
Sun. 21-APR 09:00 - 15:30 Întrunirea bordului FIP
FIP board meeting
Muzeul Recordurilor Românești
Museum of Romanian Records
Programul este provizoriu și pot apărea modificări
This program is provisional and changes may occur.

Program alte manifestări / Other events
 

Pe toată durata evenimentului se va putea vizita colectia filatelica privata a Muzeului Recordurilor Romanesti.
During the entire event, it will be possible to visit the private philatelic collection of the Museum of Romanian Records.
Pe toată durata evenimentului va funcționa un Oficiu Poștal mobil unde se pot aplica ștampilele speciale ale expoziției.
During the event, there will be a mobile Post Office where you could use the exhibition's special postmarks.
   Asociatia Filatelica Bucuresti (AFB) va invita la TARGUL organizat la sediul din Soseaua Stefan Cel Mare nr. 2
Bucharest Philatelic Association (AFB) invites you to the EFIRO STAMPS FAIR during the EFIRO 2024 event. 
Agenda:
16th - 18th of April - 9:00 to 14:00
19th of April 10:00 - 17:00
20th of April 7:00:15
(free entry)