Program expoziție / Exhibition schedule
 
Data / Date Ora / Time Eveniment / Event Locație / Location
Sun, 14-APR

 

Judecarea Literaturii
Judging Literature
Sosirea membrilor FIP
FIP board the arrival
Mon, 15-APR 08:00 - 24:00 Sosirea juraților și a comisarilor
Commissioners and Jurors arrival
Montarea exponatelor
Exhibits mounting
Recepția la camera BIN
Reception at the BIN room
Sala expoziției
Exhibition Hall
Tue, 16-APR 09:00 - 10:00 Întrunirea juriului
Jury meeting
Camera juriului
Jury Room
10:00 - 18:00 Juriul începe lucrul
Jury Work
Sala expoziției
Exhibition Hall
09:00 - 10:00 Prima întrunire a comisarilor
First commissioners meeting
Camera comisarilor
Commissioners Room
12:30 Ceremonia oficială de deschidere
Official Opening Ceremony
Sala expoziției
Exhibition Hall
13:00 - 13:30 Fotografie cu membrii juriului și comisarii naționali
Official photos Jury and Commissioners
Sala expoziției
Exhibition Hall
13:00 - 18:00 Expoziția este deschisă publicului
Exhibition is open to the public
Librăria Națională a României
National Library of Romania
19:30 - 21:00 Gala - Recepție oferită de FFR (pe bază de invitație)
Gala - Reception offered by FFR (by invitation)
FFR pe invitație
FFR by invitation
Wed, 17-APR 09:00 - 18:00 Juriul lucrează
Jury Work
Sala expoziției
Exhibition Hall
09:00 - 10:00 A doua întâlnire comisari naționali.
Second commissioners meeting.
Sala expoziției
Exhibition hall
10:00 - 18:00 Expoziția deschisă publicului
Exhibition is open to the public
Biblioteca Națională a României
National Library of Romania
16:00 - 18:00 Seminar filatelic (FIP)
Philatelic Seminar (FIP)
Muzeul Recordurilor Românești
Museum of Romanian Records
11:00 - 18:00 Vizitare Muzeul Timbrelor Românești.
Visit to the Museum of Romanian Stamps
Muzeul Recordurilor Românești
Museum of Romanian Records
19:30 - 21:00 Cocktail oferit de Muzeul Recordurilor Românești (pe bază de invitație).
Gala- Reception offered by Museum of Romanian Records (by invitation)
Muzeul Recordurilor Românești
Museum of Romanian Records
Thur, 18-APR 09:00 - 18:00 Juriul lucrează
Jury work.
Final work-final decisions
09:00 - 10:00 A treia întâlnire a comisarilor
Third commissioners meeting
Sala expoziției
Exhibition hall
10:00 - 18:00 Expoziția deschisă publicului
Exhibition is open to the public
Biblioteca Națională a României
National Library of Romania
16:00 - 18:00 Seminar calificare jurori(FIP)
FIP Qualifying Seminar
Muzeul Recordurilor Românești
Museum of Romanian Records
10:00 - 18:00 Turul orașului București (pe bază de invitație).
Bucharest sight-seeing tour(by invitation).
Palatul Parlamentului, Muzeul Satului
Parliament House, Village Museum
Fri. 19-APR 08:00 - 10:00 Afișarea rezultatelor
Displaying results on frames
Sala expoziției
Exhibition hall
09:00 - 10:00 Ultima întâlnire juriu/comisari
Last meetings jurors/commissioners
Camera dedicată
Dedicated room
10:00 - 12:00 Dicuția cu juriul la panouri
Discussions with the jurors at the frames
Sala expoziției
Exhibition hall
12:00 - 13:30 Congres Anual A.I.J.P.
Yearly A.I.J.P. Congress
Muzeul Recordurilor Românești
Museum of Romanian Records
09:00 - 18:00 Vizitare și închiderea expoziției
Closing the exhibition
Biblioteca Națională a României
National Library of Romania
17:30 Închiderea expoziției filatelice.
Closing of the philatelic exhibition.
Biblioteca Națională a României
National Library of Romania
20:00 - 22:30 Festivitatea de palmares.
Palmarès festivity/ Awards Ceremony.
Se ca comunica (pe baza de invitație)
Will be announced (by invitation)
Sat. 20-APR 10:00 - 18:00 Vizitare Muzeul Recordurilor Românești.
Visit to the Museum of Romanian Records
Muzeul Recordurilor Românești
Museum of Romanian Records
11:00 - 13:00 Seminar calificare jurori(FIP)
FIP Qualifying Seminar
Muzeul Recordurilor Românești
Museum of Romanian Records
15:00 - 17:00 Seminar calificare jurori(FIP)
FIP Qualifying Seminar
Muzeul Recordurilor Românești
Museum of Romanian Records
Sun. 21-APR 10:00 - 18:00 Vizitare Muzeul Recordurilor Românești.
Visit to the Museum of Romanian Records
Muzeul Recordurilor Românești
Museum of Romanian Records
be annouced Întrunirea bordului FIP
FIP board meeting
Muzeul Recordurilor Românești
Museum of Romanian Records
    Programul este provizoriu și pot apărea modificări
This program is provisional and changes may occur.
 


Program alte manifestări / Other events
 
Data / Date Ora / Time Eveniment / Event Locație / Location
     
 
 
Pe toată durata evenimentului va funcționa un Oficiu Poștal mobil unde se pot aplica ștampilele speciale ale expoziției.
During the event, there will be a mobile Post Office where you could use the exhibition's special postmarks.